Stichting in oprichting | Contact

De Stichting Camera Beelden Criminaliteit (SCBC) www.scbc.nl stelt zich o.a. ten doel:

  1. Camerabeelden (video) van criminaliteit in de ruimste zins des woord(*) voor opsporingdoeleinden en publiek laagdrempelig via een eenvoudig te vinden domeinnaam beschikbaar te maken.
  2. Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid te bevorderen van opname apparatuur voor camerabeelden.
  3. Kwaliteitsverbetering van camerabeelden voor opsporingsdoeleinden.
  4. Richtlijnen formuleren om de doelen onder punt 2 en 3 te realiseren.
  5. Website ook als platform voor criminaliteit gerelateerde publicaties.
  6. De website blijft vrij van commerciële uitingen.

Bezitters van Digitale Video Recorders (DVR) en Netwerk Video Recorders (NVR) kunnen zich kosteloos(**) registreren bij de stichting Camera Beelden Criminaliteit en op die wijze GRATIS in het bezit komen van de stickers "Camerabeveiliging - Stop Criminaliteit", "Camerabeveiliging - Stop doorrijden zonder te betalen" of "Camerabeveiliging - Voor uw en onze veiligheid".

Iedere partij die geregistreerd is kan voor € 1,00 per MB data camerabeelden uploaden. Deze camerabeelden blijven totdat de daders zijn geïdentificeerd of tenminste 1 jaar, voor bezoekers van de site beschikbaar. De Stichting beschikt over ruim 30 domeinnamen die gekoppeld zijn aan www.scbc.nl.

Op dit moment wordt gewerkt aan de samenstelling van het oprichtingsbestuur en een technische adviescommissie.

(*) Onder criminaliteit in de ruimste zins des woord vallen o.a.

(**) Kosteloos geldt voor de DVR en NVR modellen waarvan de importeur van die apparatuur kan aantonen dat de betreffende apparatuur voldoet aan doelstelling 2 van de stichting en de kosten van de aanmelding voor zijn rekening neemt. Na de aanmelding worden 5 stickers gratis toegezonden, daarboven geldt een tarief van € 5,00 per 5 stickers inclusief verzendkosten.

Voor aanmeldingen van apparatuur die niet voldoet aan het gestelde onder doelstelling 2 en de importeur geen overeenkomst met de stichting heeft, geldt een tarief van € 100,00 per jaar, ongeacht de oppervlakte van het object, zomede het "standaard" tarief van € 1,00 per MB upload.

Inmiddels heeft de stichting voor meer dan 80 DVR en NVR modellen toezegging voor aanmelding ontvangen.

Alle genoemde bedragen zijn indicatief en moeten nog door het komend stichtingsbestuur geaccordeerd worden.

Contact

Voor meer informatie of participatie kunt u ons bereiken door middel van het onderstaande contactformulier. Alle velden zijn verplicht.

Bericht      Naam
     Telefoonnummer
     E-mailadres